Vår forretningside:
 
VKST skal tilby helhetlige økonomitjenester som dekker behovet for en økonomistab i en bedrift, alt fra postmottak til økonomisjef
 
VKST skal legge til rette for at du som kunde skal kunne fokusere på din kjernevirksomhet.
 
Hvordan skal vi levere:
 
VI skal levere regnskapstjenester tidseffektivt ved hjelp av en fremtidsrettet, web-basert, ERP-løsning
 
Arbeidsressursene i VKST kan dermed rettes mot å skape verdi for deg som kunde, ved å produsere tidsriktige og tilgjengelig styringstall, basert på styringsparametre utarbeidet i samarbeid med kunde