Vår forretningside:
 
VKST skal tilby helhetlige økonomitjenester som dekker behovet for en økonomistab i en bedrift, alt fra postmottak til økonomisjef
 
VKST skal legge til rette for at du som kunde skal kunne fokusere på din kjernevirksomhet.
 
Hvordan skal vi levere:
 
VI skal levere regnskapstjenester tidseffektivt ved hjelp av en fremtidsrettet, web-basert, ERP-løsning
 
Arbeidsressursene i VKST kan dermed rettes mot å skape verdi for deg som kunde, ved å produsere tidsriktige og tilgjengelig styringstall, basert på styringsparametre utarbeidet i samarbeid med kunde
 
  • Facebook Clean
  • Google+ Clean
  • LinkedIn Clean
  • Twitter Clean

VKST AS, Vestre Torggate 1, 5015 Bergen, e-post: post@vkst.no