• Facebook Clean
  • Google+ Clean
  • LinkedIn Clean
  • Twitter Clean

VKST AS, Vestre Torggate 1, 5015 Bergen, e-post: post@vkst.no

Lønn eller utbytte?


http://danskebankstories.no/lonn-eller-utbytte/

Kun lønn som gir trygdeytelser

Det er kun ved uttak av lønn du opparbeider deg offentlige trygdeytelser som pensjon, dagpenger, uføretrygd og utbetaling av lønn fra folketrygden ved sykdom over 16 dager. Det vil du ikke få ved å kun ta ut utbytte. Dersom du ikke har andre arbeidsforhold der du opparbeider deg trygdeytelser, bør du ha et bevisst forhold til dette når du vurderer uttak av lønn.

Ja takk, begge deler

Mange velger en kombinasjon av lønn og utbytte. Lønnen skatter du for samtidig som den utbetales ved at selskapet ditt betaler forskuddsstrekk. Velger du derimot utbytte, kan du utsette skatteinnbetalingen til det tidspunktet du velger at uttaket skal skje. Mange velger derfor å ta ut utbytte i tillegg til lønn, der uttaket er basert på fjorårets reviderte årsregnskap. Nytt fra i fjor er at dersom selskapet låner ut penger til aksjonær, blir det ansett som utbytte.

Selskapskatten på alminnelig inntekt er 25 prosent, men den er foreslått satt ned til 24 prosent i 2017. Dersom du velger å ikke ta ut verken lønn eller utbytte, betaler selskapet 25 prosent skatt av sitt skattepliktige overskudd. Tar du ut lønn, vil selskapet også måtte betale arbeidsgiveravgift, som utgangspunkt på 14,1 prosent. Når selskapet betaler lønn og arbeidsgiveravgift, reduserer det samtidig sitt skattbare overskudd. Skatt du betaler av lønn er alminnelig inntektsskatt, trygdeavgift og eventuell trinnskatt. Marginalskatt på lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift mellom NOK 565 400 – 909 500 er 50,5 prosent i år, foreslått redusert til 50,3 prosent i 2017 for inntekt mellom NOK 580 650 – 934 050. Velger du å ta ut utbytte vil den totale skatten for selskap og aksjonær være på 46,6 % (før skjermingsfradrag). Dette gjelder både for 2016 og 2017.

Husk pensjon i vurderingen

Når du skal vurdere hvor mye lønn du skal ta ut, bør du ta høyde for din pensjonssituasjon. Det er pensjonsgivende lønn inntil folketrygdens grunnbeløp ganger 7,1 (NOK 658 000) som gir pensjonsoppsparing gjennom folketrygden. Det anbefales derfor at man tar ut lønn tilsvarende 7,1G dersom man ønsker full opptjening i folketrygden. Vektlegger man lavere beskatning på bekostning av full pensjonsoppsparing i folketrygden, vil det være optimalt å ta ut noe mindre enn 7,1 G i lønn. Her må du hensynta eventuelle styregodtgjørelse, lønn, mv. fra andre selskap. Tar du ut lønn over 7,1 G vil det være gunstig at du i tillegg sparer via innskuddspensjon på bedriften. Dersom du tar ut lønn under 7,1G, er det ikke å anbefale med en innskuddspensjonavtale, da du vil få lavere opptjening i folketrygden. Ved inntekt på 7,1G eller lavere, og la oss si at du sparer NOK 10 000 årlig i innskuddspensjon, går dette til fradrag på inntekten og du vil miste et innskudd på NOK 1 810 i folketrygden.

Utbytte før nyttår

For å unngå at utbytte blir mer gunstig enn lønnsinntekt, har regjeringen de seneste årene gjort utbytte mindre lønnsomt for eierne. Utbyttesatsen er i 2016 på 28,75 prosent, som tilsvarer faktor 1,15 ganget med selskapsskattesatsen på 25 prosent. Regjeringen har foreslått å øke utbyttesatsen til 29,76 prosent til neste år (24 prosent ganger ny faktor 1,24). Skulle det bli fastsatt at utbytteskatt økes fra 2017, og du tenker på å ta utbytte til privat hånd i nærmeste fremtid, vil det lønne seg å ta ut utbytte før 31.12.2016 for å betale 1,01 prosent mindre i utbytteskatt. Her må man imidlertid også vurdere eventuell effekt på formuesskatten.


96 visninger