Omsorgspenger ved barn og barnepassers sykdom

Oppdatert: 31. mars 2020Det er innført midlertidige endringer i reglene rundt dette for 2020, i sammenheng med epidemien.


Som følge av den ekstraordinære situasjonen omkring korona-epidemien, gjelder følgende for kalenderåret 2020 med virkning fra 13.03.202


Barnehage og skole stengt på grunn av korona


Arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og frilansere kan bruke omsorgsdager hvis barnehagene eller skolen stenger på grunn av koronaviruset. Man trenger ikke søke NAV om dette. Retten til omsorgspenger gjelder også i slike tilfeller til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år.

Det som er nytt fra 2020:

 Som følge av den ekstraordinære situasjonen omkring korona-epidemien, gjelder følgende for kalenderåret 2020 med virkning fra 13.03.2020:

 Foreldre får dobbelt så mange dager med omsorgspenger enn tidligere, også kalt "sykt-barn-dager". Antall dager dobles både for foreldre som har ordinær kvote på 10 dager og for foreldre som har utvidet kvote. Det nye antall dager gjelder generelt og er ikke begrenset til fravær knyttet til Covid-19.

For å legge rette for at foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner, skal kunne fortsette sitt viktige arbeid, blir det mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre. Av praktiske årsaker er adgangen generell, men det oppfordres til å bruke denne muligheten for å sikre viktige samfunnsfunksjoner.


Man kan overføre rett til dager mellom foreldre i søknad til NAV

Arbeidsgiver skal kun betale de 3 første dagene med omsorgspenger dersom arbeidstaker må være borte fra arbeidet fordi skole eller barnehage er stengt som følge av covid-19-pandemien. Arbeidsgiver forskutterer også øvrige dager med omsorgspenger, men kan kreve refusjon fra NAV fra 4. dag.

Friansere og selvstendig næringsdrivende kan søke i eget skjema hos NAV.

Dette trenger det ikke å søkes om:


· Omsorgsdager den ansatte automatisk har rett til.

· Å få dobbelt antall dager når man er alene om omsorgen.

· Omsorgsdager når man ikke bor sammen med den andre forelderen, og dere har en avtale om delt bosted. 

Dette det søkes om:

· Ekstra dager fordi man har et barn med kronisk sykdom eller funksjonshemning, og dette fører til at du har høyere risiko for å være borte fra jobb.

· Å bli regnet som at man er alene om omsorgen fordi den andre forelderen ikke kan ha tilsyn med barnet, selv om dere bor sammen.

· Utbetaling av omsorgspenger når man er selvstendig næringsdrivende eller frilanser.

Ved mulighet for hjemmekontor skal disse dagene kunne deles opp i de tilfeller hvor man ikke kan jobbe hele dager, fordi man har barn hjemme som skal følges opp.

For å kunne ha rett til omsorgspenger må man oppfylle vilkårene som ligger til grunn. 

Er du usikker på hva som gjelder for ansatte i ditt selskap så ta kontakt med din ansvarlige regnskapsfører hos VKST AS.

32 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle