Permitteringer

Oppdatert: 31. mars 2020


Vi i VKST AS vil sende ut informasjon som kan være til hjelp i den vanskelige situasjonen vi alle står oppe i nå.Trenger din bedrift hjelp eller informasjon utover det som er med her, så ta kontakt med din ansvarlige regnskapskonsulent.Permitteringer Regjeringen legger frem forslag til endringer i permitteringsreglene for Stortinget 19. mars og det er ventet at forslagene vil bli vedtatt med virkning fra samme dato.  Permitteringer som er varslet før denne trer i kraft vil også ha virkning fra 19/3.  Det gir at for varsel som er sendt 12/3 vil arbeidsgiver ha lønnsplikt etter de gamle reglene tom 18/3, så trer nye regler i kraft fra og med 19/3.  20 dager med full lønn i denne sammenhengen er arbeidsdager. (2 fra arbeidgiver med full lønn og 18 fra NAV med full lønn inntil 6G) Normalt gjelder det et krav om at arbeidstaker må være permittert i minst 50% av sin stilling. Nå reduseres kravet til 40%

 • Permittering i forbindelse med virusutbruddet skal varsles den enkelt, 2 dager før i iverksetting. 

 • Regjeringen foreslår videre at arbeidsgiver, som normalt har en lønnsplikstperiode på 15 arbeidsdager, reduseres til 2 arbeidsdager. 

 • Etter to dager med permitteringslønn inntrer et midlertidig opphør av arbeidsforholdet, hvor arbeidstakeren fritas for sin arbeidsplikt samtidig som virksomheten fritas for sin lønnsplikt, i den % andelen som den ansatte er permittert i.

Alle tiltakene er er foreslått å vare til 31. oktober


FREMGANGSMÅTEN VED PERMITTERING I GROVE TREKK

 • Det er arbeidsgiver som tar den endelige beslutningen om å iverksette permittering basert på saklig grunnlag.

 • Ansatte må varsles om permittering.

 • Ved flere enn 10 ansatte skal NAV varsles om permitteringene.

 • Ved flere enn 50 ansatte er arbeidsgiver pliktig til å drøfte permitteringen med de tillitsvalgte.

 • Regjeringen foreslår at arbeidsgiver har normalt en lønnspliktperiode reduseres fra 15 arbeidsdager til 2 dager etter utløpet av varslingsfristen.

 • Det er anledning for å ta opp igjen arbeidet i korte perioder ved behov men arbeidsgiver bør varsle arbeidstaker om gjenopptagelse med 2 dagers frist.

 • Blir den ansatte syk eller skal avvikle ferie under permitteringen, kan arbeidsgiver forlenge permitteringsperioden tilsvarende dette fraværet.

 • Ved sykdom vil arbeidsgiver normalt ha ansvar for å betale sykepenger i en arbeidsgiverperiode, men dette er ikke tilfelle i en permittering – NAV overtar betalingsansvaret ved permitteringsstart, uavhengig av om arbeidsgiverperioden er over eller ikke.

 • Blir en ansatt syk etter at permitteringen har startet, blir sykepenger utbetalt fra Nav. Ved sykdom vil sykelønn erstatte dagpenger. Ved ferie vil ferielønn erstatte dagpenger.

 • Permittering kan skje inntil 26 uker i løpet av en 18-månedersperiode og kan avsluttes gjennom varsel fra arbeidsgiver.

 • Arbeidstaker som velger å si opp sin stilling innenfor en permitteringsperiode kan påberope seg 14 dagers oppsigelsestid. Dette gjelder selv om arbeidsmiljøloven eller annen avtale angir annen lengde for oppsigelsestid ved arbeidstakers oppsigelse.

 • Vær oppmerksom på at dagpengerettigheter forutsetter uansett at de som permitteres melder seg som arbeidssøker til NAV første permitteringsdag og hver 14. dag videre.12 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle