Refusjon av sykepenger ved koronavirus - her er status?

Stortinget har vedtatt at arbeidsgivere skal få refusjon fra NAV fra dag 4 i arbeidsgiverperioden når en ansatt er sykmeldt på grunn av koronaviruset. 

Sjekk status for NAVs arbeid med den nye ordningen.


Oppdatert fredag 27. mars 2020 - fra NAV hjemmeside

Hvilke tilfeller gjelder det?

  • Den ansatte er smittet av korona.

  • Det er mistanke om at den ansatte er smittet.

  • Den ansatte er pålagt av myndighetene å være i karantene, for eksempel ved innreise til Norge.


For å lette presset på legekontorene må arbeidsgivere godta egenmelding i 16 dager som et alternativ til sykmelding i tilfellene over. Dette er blant annet for å unngå at for mange oppsøker legekontorene. NAV vil refundere sykepenger til arbeidsgiverne basert på egenmeldingen, og vi krever ikke sykmelding som dokumentasjon. Arbeidsgiveren vil få refusjon fra dag 4. Ordningen gjelder fra 16. mars. Dersom arbeidsgiverperioden startet før 16. mars, refunderes ikke dagene før denne datoen.

Hva skal arbeidsgiverne gjøre nå?

  1. Alle arbeidsgivere skal fortsatt utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden, som er de første 16 dagene av sykefraværet. 

  2. I ettertid søker arbeidsgiveren om refusjon fra dag 4 i en ny søknad som er under utvikling. 

Vi har håp om at den nye søknaden kan tas i bruk av arbeidsgiverne fra midten av kommende uke. Dette er en helt ny søknad, og dere må vente til den er klar før dere sender refusjonskrav. Hvordan kan arbeidsgiveren vite at sykefraværet gjelder korona? For at arbeidsgiveren skal kunne kreve refusjon, må den ansatte ha opplyst i egenmeldingen at sykefraværet gjelder koronaviruset.  Når kommer pengene? Vi vil behandle de første refusjonskravene fra den dagen de kommer inn gjennom den nye søknaden, og vi arbeider for at de første utbetalingene skal kunne komme før påske. Alle krav vil bli behandlet fortløpende. Vi undersøker muligheten for å bruke roboter i saksbehandlingen for at det skal gå så raskt som mulig. Fordi vi nå gjennomfører en raskere saksbehandling og utbetaling enn vanlig, kan det bli nødvendig å gjennomføre kontroller i ettertid. Fristen for å sende refusjonskrav er utvidet fra 3 til 9 måneder. Dette er ment som en service til arbeidsgiverne og er ikke et signal om forventet saksbehandlingstid i NAV. Unngå doble refusjonskrav

Vi minner om at den ansatte ikke kan få dagpenger, omsorgspenger eller sykepenger for samme periode. 􏰐􏰊􏰋􏰂􏰗􏰂􏰕􏰘􏰂􏰄 􏰖􏰂􏰃 􏰋􏰔􏰄􏰔􏰕􏰎􏰖􏰅􏰄􏰒􏰐 􏰫 

19 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle