Vi erfarer at våre kunder har ulike behov for bistand inn mot økonomifunksjonen, i de ulike fasene av selskapets livssyklus. Vi har derfor definert tre ulike pakker av tjenester, slik at deres selskap kan bli ivaretatt på best mulig måte i samarbeid med VKST

Full pakke

Vi er din totalleverandør på regnskap og lønn. 


Vi bistår med intern rapportering,likviditets-styring, budsjettering og kan delta i styremøter ved behov.
 
Vi gjennomføre fast rapportering i henhold til selskapets egne rutiner og rapporteringsstruktur. 

Dersom bedriften din ikke er stor nok til å ansette en økonomiansvarlig i 100% stilling, kan dette være en god løsning for ditt selskap.

Litt av alt-pakke

Vi er din totalleverandør på regnskap og lønn. 

 I samarbeid med dere utarbeider, vedlikeholder og produsere vi de best egnede rapportene dere trenger for å kunne styre selskapet på en god måte.

Enkel pakke

Vi er din totalleverandør på regnskap og lønn. 

Du henter selv ut styringsinformasjon og regnskapstall fra Xledger til egen intern rapportering.

Du står selv fritt til å velge hvor stor del av arbeidet du ønsker å gjøre selv. Foruten om det som er pålagt av oss som leverandør av regnskap, å utføre.