Aksjonærregisteroppgave 2022 - Frist 31. januar 2023

Jan 05, 2023

Aksjonærregisteroppgave 2022

Aksjonærregisteroppgave, eller RF-1086, som skjemaet heter i Altinn, gir grunnlaget for Skatteetatens vurdering av skattepliktig beløp for aksjonærer. Etter at oppgaven er levert av selskapet, vil aksjonærene motta «oppgave over aksjer og andeler», eller et RF-1088F. I denne oversikten kan aksjonærene selv kontrollere at informasjonen som er registrert på dem er korrekt.

Det er derfor viktig at informasjonen i aksjonærregisteroppgaven er korrekt, feil innhold kan føre til at Skatteetaten ilegger tilleggsskatt hos aksjonæren.

Oppgaven skal leveres av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, og den må leveres innen 31. januar 2023, for året 2022. Unnlater man å levere, så vil det bli ilagt en tvangsmulkt. Denne mulkten løper helt frem til man leverer. Dersom skjemaet er fylt ut feil, eller mangelfullt, så vil mulkten også løpe fra samme dato. 

Gebyret er på kr 1 223 per dag for 2022. Men det har en øvre grense på 61 150, som da vil tilsi 50 dager over fristen. 

Når man skal sende inn aksjonærregisteroppgaven, så må du blant annet informere om

 1. Selskapsopplysninger
  1. Aksjekapital for selskapet og pålydende per aksje
  2. Totalformuesverdi
 2. Aksjekapital
  1. Er det foretatt noen nedsettelser eller forhøyelser i aksjekapital eller av pålydende?
 3. Utbytte
  1. Har det blitt gitt aksjonærlån, eller utdelt utbytte
 4. Aksje-endringer
  1. Er det utstedt noen nye aksjer gjennom stiftelsen, nyemisjon, omdannelse eller på annen måte?
  2. Er det slettet aksjer?

Har noen spørsmål, ta gjerne kontakt med oss i VKST

https://www.vkst.no/site/contact