Rutine og prosesskartlegging

Leveranse fra VKST består typisk av en rutine og arbeidsbeskrivelse og ett tilhørende prosesskart for visuell fremvisning, som også kan linkes opp mot kundens sharepointsite for interaktiv samspill.

Rutiner er sentralt i en virksomhets kvalitetssystem. Rutinen gir konkret​
beskrivelse av hvordan arbeidsoppgaver skal utføres. Det at rutiner lages​
etter samme mal er med på å sikre at de får en standardisert form for å​
forenkle brukervennlighet og sikkerhet for at oppdateringer følges opp.