Fra bruker til samarbeidspartner

Oct 31, 2023
Horus of Norway, Xledger

Horus of Norway er et analyseverktøy som forenkler bedrifters virksomhetsstyring. Løsningen lager raskt oversikt over lønnsomheten og likviditeten til din bedrift. Systemet integrerer enkelt med Xledger og henter tall som danner grunnlaget for prognosene.
Av: VKST, Andreas Remme Krokstrand


-Xledger gir fleksibilitet
- Vi så tidlig at det å integrere vårt system i Xledger ville være svært viktig. Da fikk vi anledning til å trekke ut regnskapsdata og å organisere dem på en veldig enkel og fornuftig måte. Et så fleksibelt program, som Xledger, tillater oss samtidig å ha en ryddig oversikt over økonomien vår, forteller grunnlegger, Hans Falck.

- Den største fordelen med Xledger er nemlig fleksibiliteten. Det har aldri kommet i veien for våre arbeidsprosesser eller hvordan vi har jobbet med vårt eget produkt. I mine øyne er kvalitetsstempelet til et program som Xledger, ikke nødvendigvis hvor mye tid man bruker i programmet, snarere tvert imot, fortsetter han.


Startet på skolebenken
Horus of Norway er i dag et datterselskap av Falck Advisory. Falck Advisory ble etablert av Hans Falck i august 2019. Tre år senere, i 2022, ble selskapet Horus of Norway opprettet.

- Det hele startet rett etter at jeg fullførte mine studier på Norges Handelshøyskole. Samtidig som jeg jobbet med graden min i finansiell økonomi, gikk det opp for meg at friksjonen i kapitalmarkedene for små bedrifter vokser.
Dette var starten på vår grunnidé, også har den utviklet seg over tid. 

- Vi hadde en hypotese om at vi kunne gjøre noe med denne friksjonen i disse markedene. Vi hjalp en rekke bedrifter med å gjøre analyser og bistod med kapitalinnhenting. Samtidig innså vi at selskap som tror de er klare for å hente kapital, stort sett er ganske langt unna å faktisk klare det, poengterer Falck. 
                                                                                                                                         
                                                                                                     
Setter kursen for kundene
Med Horus of Norway endret tankegangen til firmaet seg. Verktøyet handlet mer om å få selskapene til å forstå tallene selv. Resultatet av det ble at kundene enklere kunne se hva som måtte gjøres, for å nå målene sine og lykkes i prosjektene de har.

- Vi gikk fra å bidra til å hente inn kapital, til å bistå med strukturering og organisering av selskapene. Vi inntok mer eller mindre rollen som CFO, eller som en økonomistyringstjeneste.

- Det vi gjorde i Falck Advisory de fire årene vi drev fra 2019-2023, var primært å finne ut hvordan vi, på enkleste mulig vis, kan sette opp en plan på vegne av en bedrift. I tillegg ønsket vi å finne en måte å gjøre det på, uten at vi trengte å være involvert selv. Vi siviløkonomer er litt som oljen i maskineriet. Vi har sjeldent skapt et produkt selv, men vi kan få den ene biten til å passe med den andre.

- Etter denne prosessen begynte det å danne seg et generelt mønster i hvordan bedrifter bruker dataene sine. Utfordringen vår har vært å gjøre det så intuitivt og gøy for brukeren, at de faktisk orker å bruke tiden på det. At de faktisk gidder å legge inn kostnadene og inntektene sine.

(Ønsker du lese mer om Horus of Norway, klikk her; Horus)

- Tommel opp for Xledger 
  For at Horus skal fungere som et prognoseverktøy, og med det gi en verdi for brukeren, er samspillet med Xledger viktig. Falck selv, er tydelig på hvordan de to løsningene, sammen, kan gjøre det enklere for små- og mellomstore bedrifter å ta økonomiske beslutninger. 
  
- Som nevnt, så henter Horus først ut data fra Xledger, som igjen danner grunnlaget for avviksanalyse og modellering. Dersom et selskap bruker Xledger som regnskapsprogram/ERP-system, kan de sømløst hente ut all relevant regnskapsdata for å bruke Horus optimalt. 
  
- Horus i seg selv kommer aldri til å tilby noe regnskapsfunksjonalitet. Vi er ikke den type programvare og kommer aldri til å bli det. Det vi har erfart så langt er at kombinasjonen Xledger og Horus fører til at kundene blir mer opptatt av at regnskapet føres mer presist. Det fører igjen til at outputen som oppstår fra kombinasjonen av de to programmene også skaper verdi for regnskapsføreren eller økonomirådgiverne, påpeker Falck. 
  
Falck selv, legger heller ikke skjul på at samarbeid med programmer som Xledger har stor betydning for hvordan de møter markedet i dag. 
  
- Det har vært bedriftskritisk å kunne integrere med regnskapssystem, og integrasjonsprosessen med Xledger var svært effektiv. Vi har hatt en god dialog hele veien. Hele prosessen tok i underkant av en måned. Uten denne delen på plass, kunne vi ikke ha nådd ut til noen av Xledgers kunder. Kommer det kunder til oss nå, som sier at de bruker Xledger som økonomisystem, så kan vi si strålende, Xledger passer utrolig godt med Horus. Xledger er «super tommel opp», avslutter den fornøyde grunnleggeren. 

(Grunnlegger og daglig leder; Hans Falck)