Gaselle for tredje år på rad

Nov 15, 2023
VKST Gaselle

 

VKST AS har for tredje året på rad mottatt Dagens Næringslivs Gaselle-pris.

Dagens Næringsliv presenterer hver høst en liste over de beste norske vekstbedriftene, basert på de siste års regnskapstall. I 2023 var det over 3200 selskaper som tilfredsstilte vekstkravene. Det blir kåret en gasellevinner i hver region i landet. I tillegg blir det kåret én landsvinner.

For å motta prisen, som en av landets mest fremgangsrike bedrifter, må bedriften ha minst doblet omsetning over de fire siste årene. Bedriften må ha en omsetning på over 1 million sitt første driftsår, og 5 millioner siste driftsår. I tillegg til dette må en ha levert godkjente regnskapstall, positivt samlet driftsresultat, være et aksjeselskap og å ha unngått fallende omsetning.

DN beskriver selv prisen på følgende vis;

"Gasellene handler ikke bare om heder og ære. Kåringen gjenspeiler også utviklingen i norsk økonomi."

"De skaper nye arbeidsplasser. Og de viser hvor det er trøkk i økonomien. Noen bransjer har seilet opp, mens andre har dødd ut i takt med tiden."


I år fyller de norske gasellene 20 år. Etter alle disse årene har Gaselle-begrepet nærmest blitt ensbetydende med vekst. Eller VKST, om du vil.