- Utviklet Horus i samarbeid med bransjeeksperter

Dec 01, 2023

Under studietiden innså Hans Falck at han ønsket å gjøre noe med den økende friksjonen i kapitalmarkedene for små bedrifter som vokser. I samarbeid med blant annet VKST AS, har Falck og firmaet hans, Falck Advisory, utviklet et verktøy som i dag kan integreres med flere regnskapsprogrammer.
Av: VKST,  Andreas Remme Krokstrand

Avhengige av kompetanse

- Det å kunne få regnskapsteknisk kompetanse, har vært utrolig viktig for oss. Horus of Norway lener seg veldig tungt på å regne ut riktig. Dermed har den faglige tyngden som både VKST AS og andre regnskapsfirma har bidratt med, gjort at vi kan gå ut til kunder med en trygghet om at dette er gjort på en smart måte, påpeker Falck.

Videre legger han heller ikke skjul på samtalene med Cecilie Remme, eier i VKST, har påvirket hvordan de møter markedet i dag.

- Vi har hatt dialog med ulike bransjeeksperter. Produktet vårt er utviklet i samarbeid med bransjeeksperter. Vi har sammen kommet fram til en god løsning, som i dag er Horus of Norway. Det har vært spesielt givende å jobbe med Cecilie, da hun har vist en genuin interesse for produktet vårt. Vi har brukt mye tid sammen for å gjøre det så enkelt at kundene faktisk bruker det, fortsetter bergenseren.

Setter kursen for kundene
Løsningen har som mål å få selskapene til å forstå tallene selv. Resultatet av det ble at kundene enklere kunne se hva som måtte gjøres, for å nå målene sine og lykkes i prosjektene de har.

- Det vi gjorde i Falck Advisory de fire årene vi drev fra 2019-2023, var primært å finne ut hvordan vi, på enkleste mulig vis, kan sette opp en plan på vegne av en bedrift. I tillegg ønsket vi å finne en måte å gjøre det på, uten at vi trengte å være involvert selv. Vi siviløkonomer er litt som oljen i maskineriet. Vi har sjeldent skapt et produkt selv, men vi kan få den ene biten til å passe med den andre.

- Etter denne prosessen begynte det å danne seg et generelt mønster i hvordan bedrifter bruker dataene sine. Utfordringen vår har vært å gjøre det så intuitivt og gøy for brukeren, at de faktisk orker å bruke tiden på det. At de faktisk gidder å legge inn kostnadene og inntektene sine. Her har vi opplevd mye støtte og engasjement fra Cecilie. Det har vært veldig nyttig å diskutere med VKST.


Hva må kundene betale for tjenesten dere tilbyr i dag?

- Vi gikk fra å levere CFO-tjenester gjennom Falck advisory, for mellom 40-60.000kr i måneden, til å levere løsningen som er Horus of Norway, for 690kr. Her kan man i tillegg ha så mange brukere man vil. Prisen har dermed gått ned 99%, påpeker han videre.


Ønsker videre vekst
Falck er klar på at selskapet ønsker å øke kundemassen ytterligere. Allerede i løpet av de to neste årene forventer selskapet at det når 5000 brukere. For å nå en slik målsetting er grunnleggeren tydelig på de må ha strømlinjet deres systemer vesentlig. I tillegg er de avhengige av at samarbeidet med VKST og andre regnskapskontorer vedvarer.

- I starten har jeg kunnet gjøre alle innsalgene selv, men jeg kan ikke gjøre opp mot 500 innsalg alene. Det går ikke. Uavhengig om alle sier ja. Men, med partnere så er det riktignok mulig.  Vi ser at regnskapskontor, spesielt, har fordeler av at selskap/kunder bruker Horus.

- Det resulterer i to ting. Det ene, selskapene blir mer opptatte av at regnskapet føres mer presist. Fordi det gjerne blir brukt avviksanalyser og styret til bedriften ønsker at det skal fremvises. Det andre, regnskapsførerne blir enda bedre posisjonert til å kunne lese «outputen». Gjennom å lese den «outputen» som Horus gir, skapes en vesentlig verdi for økonomirådgiverne, avslutter Falck.