Effektivisering

Effektivitet handler om å bruke minst mulig ressurser eller innsatsfaktorer for å oppnå et best mulig resultat. Man blir mer effektiv fordi man arbeider smartere og raskere, utnytter ressursene bedre eller utvikler bedre teknologi.

Tilbake