Intern rapportering

Intern rapportering innebærer innsamling av informasjon til intern bruk.

Både større og mindre selskaper kan benytte seg av interne rapporter for å ta en rekke ledelsesbeslutninger. Interne rapporter er som regel skreddersydd for å dekke ledelsens behov for informasjon

Interne rapporter er ikke designet for å bli offentliggjort og kan omfatte konfidensiell informasjon.

 

Tilbake