Likviditetsstyring

Likviditetsprognose er et viktig verktøy for å vite at en har midler til å betale løpende utgifter som regninger, lønn og skatt. Oppstartsbedrifter eller i en vekstfase vil ha særlig nytte av dette for å unngå likviditetsproblemer.

Tilbake