Rett VKST

Valget stod mellom sakte TV, regnskap minutt for minutt, eller podcast, vi gikk for podcast. Vi vil prøve å forklare temaer på en måte som er lett å forstå.