Regnskapsanalyser

En analyse av resultat- og balanseregnskapet gir god oversikt over bedriftens økonomiske tilstand og utvikling, og kan være til god hjelp for å forstå hvor eventuelle problemer oppstår og dermed gi innsikt i hvilke tiltak man bør iverksette og hvilken effekt det vil ha.

Tilbake