Statsbudsjettet 2024 statsbudsjett Oct 16, 2023

Statsbudsjettet 2024

Regjeringen har lagt fram sitt forslag til statsbudsjettet for 2024. Ettersom det er en mindretalls-regjering, vil det være forhandlinger med de andre partiene før budsjettet får endelig gjennomslag.

Det betyr at det kan komme justeringer, men hovedtrekkene...

Les mer...